Vater Unser / Հայր Մեր

 
 
 

Հայր մեր

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն Քո

եկեսցէ արքայութիւն Քո

եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս և յերկրի

զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր,

թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք

թողումք մերոց պարտապանաց

և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք

յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն

Hayr Mer

vor hergeens yes

Soorp yeghitsee anoon ko

Yegetse arkayutyoon ko

Yeghitseen gamk ko

Vorbes hergeens yev hergree

Zhats mer hanabazort, door mez aysor

Yev togh mez uzbardees mer

Vorbes yev mek toghoomk merots bardabanats

Yev mee daneer

uzmez ee portsootyoon

Ayl purgya uzmez ee chare.

Zi ko e arkayutyun yew zorutyun yew park

hawidans hawidenitz. Amen

 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

 
 
 

Badwiran nor dam tzez 4

Namen-Bedeutungen / Männlich

Namen-Bedeutungen / Weiblich

Անձնաննուներն ու Իմաստները (Արական)

Անձնաննուներն ու Իմաստները (Իգական)

Granat1

 * Եւ եթէ մի տուն ինքն իր մէջ բաժանուի, այդ տունը չի կարող կանգուն մնալ։  (Մրկ. 3:25)

* Wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben   (Markus 3:25)

* Աղաչեցէ՛ք հունձքի Տիրոջը, որ մշակներ հանէ իր հունձքին համար: (Մտթ. 9:37)

 * Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. (Matthäus 9:37)

* Ո՜վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ոյժի մէջ է:  (Եղիշէ Չարենց)