Todesanzeige von Dikranuhi Arman-Sukyasyan

armenian3* * *

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Հանգուցեալ Տիկին Տիգրանուհին միշտ եղաւ հաւատարիմ անդամը Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ:

Հակառակ վերջին ժամանակներու կրած իր ծանր վիրահատութեանց ու առողջական հարցերուն երբեք  չի կորսնցուց իր խորունկ հաւատքը առ Աստուած:

Մինչեւ վերջին շունջը իր շրթունքներէն անպակաս էր «Փառք Աստուծոյ» գոհաբանութիւնը:

Հանգուցեալ Տիկին Տիգրանուհին հանդիսացաւ այն տիպար ու ազգասէր հաւատացեալ հայուհին զոր կրթեց նաեւ իր զաւակներն ու թոռնիկները հայեցի դաստիարակութեամբ:

Տէրը իր երկնային անթառամ պսակին արժանի ընէ հանգուցեալի հոգին:

Այս տխուր կապակցութեամբ խոր ցաւակցութիւն կը յայտնենք հանգուցեալի հարազատներուն:

Աստուած հոգին լուսաւորէ

Հոգեւոր Հովիւ Շնորհք Քահանայ Չէքիճեան եւ Երեցկինը Զեփիւռ

 Ս. Սարգիս Ծխական Խորհուրդ – Ցիւրիխ