Todesanzeige von CÉLINE YERAZ PFISTER

armenian3armenian3Մահուան Բ. Տարելիցի Հոգեհանգիստ
եւ գերեզմանի օրհնութիւն

ՍԷԼԻՆ-ԵՐԱԶ ՖԻՍԹԷՐԻ

28 Օգոստոս 2019
Չորեքշաբթի, ժամը 18:30 -ին

Gott möge ihre Seele erleuchten
Աստուած հոգին լուսաւորէ

In Liebe und Dankbarkeit
Nadya und Candid Pfister

armenian3

ՅԵՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ

ՔԱՌԱՍՈՒՆՔԻ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Կիրակի, 8 Հոկտեմբեր 2017 

Սկիզբ Ս. Պատարագի ժամը 14:15 Նուսսպաումէնի Եկեղեցւոյ մէջ
Յաւարտ Ս. Պատարագի կը կատարուի Հոգեհանգիստ (ժամը 15:30-ին)
Գերեզմանի օրհնութիւն՝ հանգուցեալի հողակոյտին վրայ (ժամը 16:45-ին)

SEELENMESSE UND GRABWEIHE
KARASUNKI HOKEHANKISD

CÉLINE YERAZ PFISTER
ՍԷԼԻՆ ԵՐԱԶ ՖԻՍԹԷՐ

* 3. Dezember 2003   –  † 28. August 2017

Die Seelenmesse und Grabweihe findet
für den 40. Tag nach dem Tod
am Sonntag, 8. Oktober 2017 statt

***

*Die Seelenmesse findet statt um 15:30 Uhr
in der Röm Kath. Kirche an der
Birkenstrasse in Nussbaumen b. Baden/AG

*Die anschliessende Grabweihe erfolgt um 16:45 Uhr
auf dem Friedhof an der
Kirchstrasse in Spreitenbach/AG

Jeder ist herzlichst eingeladen und willkommen in Gedenken an unsere liebevollen und einzigartigen Céline Yeraz um 15:30 Uhr an der Seelenmesse in Nussbaumen oder/und um 16:45 Uhr an Grabweihe auf dem Friedhof in Spreitenbach teilzunehmen.

In Liebe und Dankbarkeit
Nadya und Candid Pfister

 

 

 

 

 

ՄԱՀԱԶԴ
TODESANZEIGE 
Mit tiefem Schmerz mussten wir zu Kenntnis nehmen, dass der Vizepräsidentin unserer Kirchgemeinde, Nadya Pfister-Tomzis, und ihrem Ehemann, Candid Pfister, ihre einzige Tochter, die geliebte 

CÉLINE YERAZ

durch einen unerwarteten Tod entrissen wurde.

Wir alle teilen ihren Schmerz.

Von ganzem Herzen drücken wir unser Beileid aus den schwer geprüften Eltern, Nadya und Candid Pfister-Tomzis, sowie den Grosseltern, den treuen Gemeindegliedern Avedis und Aghavni Tomzis, und allen vom Leid getroffenen Verwandten und Bekannten.

Möge der allmächtige Gott die reine Seele des Mädchens in seine Herrlichkeit aufnehmen; und schenke er den vom Schmerz getroffenen Eltern, Grosseltern, Verwandten, Freundinnen und Freunden den Trost des Heiligen Geistes!

Der Vorstand der armenisch-apostolischen Gemeinde der Deutschschweiz Surp Sarkis

ՎՇՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Սրտի խոր ցաւով վերահասու եղանք, Զուիցերիոյ Գերմանախօս շրջանի ու Ցիւրիխի Ս. Սարգիս Եկեղեցական Ծուխի փոխ ատենապետուհի Տիկին Նատեա Ֆիսթէր-Թոմզիսի եւ կողակցին Գանտիտ Ֆիսթէրի սիրասուն, ազգասէր եւ ուշիմ դուստրին, սգաւոր զոյգին մէկ հատիկին՝

ՍԷԼԻՆ ԵՐԱԶ-ի

անսպասելի եւ անակնկալ մահուան գուժին:

Շատ դառն է մեր բոլորին վիշտը:

Սրտաբեկութեամբ կը ցաւակցինք Տէր եւ Տիկին Գանտիտ եւ Նատեա Ֆիսթէր-Թոմսիզ վշտահար ամոլին ինչպէս նաեւ ՍԷԼԻՆ ԵՐԱԶ-ի մեծ ծնողաց համայնքիս նուիրեալ անդամներէն Տէր եւ Տիկին Աւետիս եւ Աղաւնի Թոմզիսին եւ սգաւոր բոլոր պարագաներուն:

Ամենակալ Տէրը հանգուցեալ փոքրիկին մաքրամաքուր հոգին իր երկնային լուսաւոր պսակին արժանի ընէ, իսկ սգակիր ծնողացը, մեծ ծնողացը, ազգական, ընկեր եւ ընկերուհիներուն պարգեւէ Սուրբ Հոգւոյ մխիթարութիւնը: Ամէն:

Ս. Սարգիս Ծխական Խորհուրդ եւ Հոգեւոր Հովիւն ի Ցիւրիխ