Gebete / Աղօթքներ / Prières

(Գրաբար) (Աշխարհաբար)
Առաւօտեան աղօթք Առաւօտեան աղօթք
Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: Գոհութիւն քեզի, ով Տէր, մեր Աստուածը, որ քու ողորմութեամբդ մեզ արթնցուցիր մեր գիշերային հանգիստէն:
Խնդրանք իմաստութեան Խնդրանք իմաստութեան
Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս: Հօր իմաստութիւնը, Յիսուս, տուր ինծի իմաստութիւն ամէն ժամանակ քու առջեւդ բարի բաներ խորհելու, խօսելու եւ գործելու. չար խորհուրդներէ, խօսքերէ եւ գործերէ փրկէ զիս:
Աղօթք աշխատանքի սկսելէ առաջ Աղօթք աշխատանքի սկսելէ առաջ
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն: Տէր մեր ձեռքերուն գործերը ուղղէ եւ մեր ձեռքերուն (մտքի) գործերը յաջողցուր. ամէն:
Աղօթք ճաշէն առաջ Աղօթք ճաշէն առաջ
Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր. Ամէն: Եկէք խաղաղութեամբ ճաշակենք այս կերակուրը, որ մեզի համար Տիրոջ կողմէ պատրաստուած է: Օրհնեալ ըլլայ Տէրը իր պարգեւներուն մէջ, ամէն:
Աղօթք ճաշէն ետք Աղօթք ճաշէն ետք
Զլիութիւն ի վերայ սեղանոյս անհատ եւ աննուազ արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որ զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց, նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն: Քրիստոս, Տէր Աստուած մեր, մեր սեղանի վրայի լիութունը անհատ եւ աննուազ թող ընէ, որ մեզի կերակրեց եւ լիացոյց, անոր փառք յաւիտեանս. ամէն:
Մանուկին աղօթքը քնանալէ առաջ Մանուկին աղօթքը քնանալէ առաջ
Տէր իմ Աստուած, Տէր Բարերար, Դուն պահպանէ զիս այս գիշեր. տուր հօրս եւ մօրս կեանք երկար եւ երջանիկ հանգիստ օրեր: Քու սուրբ հրեշտակդ մեր մօտէն չի հեռանայ ամենեւին, այլ պահէ մեզ փորձանքներէն, արթնցնէ զուարթագին: Ամէն: Տէր իմ Աստուած, Տէր Բարերար, Դուն պահպանէ զիս այս գիշեր. տուր հօրս եւ մօրս կեանք երկար եւ երջանիկ հանգիստ օրեր: Քու սուրբ հրեշտակդ մեր մօտէն չի հեռանայ ամենեւին, այլ պահէ մեզ փորձանքներէն, արթնցնէ զուարթագին: Ամէն:
Աղօթք բժշկութիւն խնդրելու Աղօթք բժշկութիւն խնդրելու
Փարատեա զցաւս եւ բժշկեա զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած մեր եւ շնորհեա ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն նշանաւ ամենայաղթ խաչիւ քով, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութիւն մերոյ: Քու ժողովուրդէդ փարատէ ցաւերը եւ բժշկէ հիւանդութիւնները, ով Տէր, մեր Աստուածը եւ կատարեալ առողջութիւն շնորհէ բոլորին՝ քու ամենայաղթ խաչիդ նշանովը, որով մարդոց տկարութիւնները քու վրադ առիր եւ դատարապարտեցիր կեանքի ու փրկութեան թշնամին:
   
(Գրաբար) (Aussprache)
Առաւօտեան աղօթք Morgengebet
Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: Kohanamk isken, Der Asdwadz mer, wor sartuzer ismes i hanksdene kno shnorhiw woghormutyan ko.
Խնդրանք իմաստութեան Bittgebet um Weisheit
Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս: Imasdutyun Hor Hisus, dur indz imasdutyun isparis khorhel yew khosel yew kordzel aratschi ko hamenayn jam. I tschar khorhirtoz, i panitz yew i kordsotz pirgya siss.
Աղօթք աշխատանքի սկսելէ առաջ Gebet vor der Arbeit
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն: Iskordzis tzeratz merotz ughigh ara I mes, Der, yew iskordzis tzeratz (mdki) merotz hatschoghya mes, amen.
Աղօթք ճաշէն առաջ Gebet vor dem Essen
Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր. Ամէն: Djaschageszuk khaghaghutyamp esgeragures, wor badrasdjal e mes i dyarne. Orhnyal e Der i barkews iur, amen.
Աղօթք ճաշէն ետք Gebet nach dem Essen
Զլիութիւն ի վերայ սեղանոյս անհատ եւ աննուազ արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որ զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց, նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն: Isliyutiun i wera seghanuys anhad yew annwas arastze Krisdos Asdwadz mer, wor ismez geragryatz yew liatzuytz nma park hawidyans. amen.
Մանուկին աղօթքը քնանալէ առաջ Gebet des Kindes vor dem Schlafen
Տէր իմ Աստուած, Տէր Բարերար, Դուն պահպանէ զիս այս գիշեր. տուր հօրս եւ մօրս կեանք երկար եւ երջանիկ հանգիստ օրեր: Քու սուրբ հրեշտակդ մեր մօտէն չի հեռանայ ամենեւին, այլ պահէ մեզ փորձանքներէն, արթնցնէ զուարթագին: Ամէն: Der im Asdwadz, Der Parerar, tun bahbane zis ajs kisher, dur hores yew mores gjank yergar yew yertschanig hankisd orer. Ku surp hireschdaget mer moden tschi herana amenevin, ajl bahe mes portzankneren, artintzine siwartakin. amen.
Աղօթք բժշկութիւն խնդրելու Bittgebet um Genesung
Փարատեա զցաւս եւ բժշկեա զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած մեր եւ շնորհեա ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն նշանաւ ամենայաղթ խաչիւ քով, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութիւն մերոյ: Paradya istzawis yew pijischgya es-hiwantutyunes i joghowrtene kumme, der Asdwadz mer, yew schnorhya amenetzun isgadaryal aroghtschutyun nischanaw amenahaght khatschiw kow, worow partzer isadigarutyun aski martgan, yew tadabardetzer istschnamin genatz yew pirgutyan mero.
   
(Գրաբար) (Deutsch)
Առաւօտեան աղօթք Morgengebet
Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: Wir danken Dir, o Herr, unser Gott, dass Du uns mit deiner Gnade von unserer Nachtruhe erweckt hast.
Խնդրանք իմաստութեան Bittgebet um Weisheit
Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս: Weisheit des Vaters, Jesus, gib mir die Weisheit, jeder Zeit vor deinem Angesicht Gutes zu sinnen, zu sprechen und zu vollbringen. Bewahre mich vor den bösen Gedanken, Worten und Werken.
Աղօթք աշխատանքի սկսելէ առաջ Gebet vor der Arbeit
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն: Herr, lass das Werk unsrer Hände gedeihen, ja, lass gedeihen das Werk unsrer Hände. Amen.
Աղօթք ճաշէն առաջ Gebet vor dem Essen
Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր. Ամէն: Lasst uns das Mahl, das uns von dem Herrn gegeben wurde, in Frieden kosten. Gelobt sei der Herr in seinen Gaben, Amen.
Աղօթք ճաշէն ետք Gebet nach dem Essen
Զլիութիւն ի վերայ սեղանոյս անհատ եւ աննուազ արասցէ Քրիստոս Աստուած մեր, որ զմեզ կերակրեաց եւ լիացոյց, նմա փառք յաւիտեանս. Ամէն: Den Überfluss des Tisches möge Christus, unser Gott, in Hülle und Fülle machen, der uns gesättigt und gestillt hat und Ihm ist Dank in Ewigkeit. Amen.
Մանուկին աղօթքը քնանալէ առաջ Gebet des Kindes vor dem Schlafen
Տէր իմ Աստուած, Տէր Բարերար, Դուն պահպանէ զիս այս գիշեր. տուր հօրս եւ մօրս կեանք երկար եւ երջանիկ հանգիստ օրեր: Քու սուրբ հրեշտակդ մեր մօտէն չի հեռանայ ամենեւին, այլ պահէ մեզ փորձանքներէն, արթնցնէ զուարթագին: Ամէն: Herr, mein Gott, wohltätiger Herr, bewache mich in dieser Nacht; gib meinem Vater und meiner Mutter langes Leben und glückliche, ruhige Tage, dein heiliger Engel möge niemals von uns weggehen, sondern er möge uns von Versuchungen bewahren und uns in Freude aufwecken; Amen.
Աղօթք բժշկութիւն խնդրելու Bittgebet um Genesung
Փարատեա զցաւս եւ բժշկեա զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած մեր եւ շնորհեա ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն նշանաւ ամենայաղթ խաչիւ քով, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութիւն մերոյ: Tilge, o Herr, mein Gott, das Leid von deinem Volk und heile seine Krankheiten. Schenke allen die vollkommene Gesundheit durch das Zeichen deines siegreichen Kreuzes, mit dem du die Schwachheit der Menschen auf dich aufgenommen hast und den Feind unseres Lebens und unserer Rettung.