Partituren / Ձայնագրութիւններ

Badarak_Gomidas_Part_1.pdf
Badarak_Gomidas_Part_2.pdf
Badarak Yekmalian.pdf
Achkun Dzov ee Dzov.pdf
Khorhoort Medz.pdf
Asdvadzadzeen uzkez Khosdovanyal.pdf
Soorp zAsdvadzadzeenn.pdf
Ee Kerezman.pdf   (Arr. Vartan Sarxian)
Ee Kerezman.pdf   (Arr. Komitas Keshishyan)
Nor Dzagheeg.pdf   (Arr. Komitas Keshishyan)
Ov Bardeezban.pdf   (Arr. Komitas Keshishyan)
Unt Arshalooysn Aravodoon – Ընդ Արշալոյսն Առաւօտուն (ԲԿ)
Uztakavorn Paratz – Զթագաւորն Փառաց (ԱՁ)
Takavoryatz Asdvadz – Թագաւորեաց Աստուած (ԱԿ)
Takavoren Haveedeneetz – Թագաւորին Յաւիտենից (ԲՁ)
Orhnootyoon Ee Partzoons – Օրհնութիւն ի Բարձունս (ԲԿ)
Ztakavorn Kreesdos – Զթագաւորն Քրիստոս (ԳՁ)
Loosov Asdvadzootyan – Լուսով Աստուածութեան (ԳԿ)
Takavor Kreesdos – Թագաւոր Քրիստոս (ԴՁ)
Vor Anpavelee – Որ Անբաւելի (ԴԿ)
Kowja Yerousaghem esDer -Գովեա Երուսաղէմ զՏէր (ԱՁ)
Antaram Dzaghig – Անթառամ Ծաղիկ (ԲՁ)
Arewakal – Արեւագալ (Յարեւելից + Ճգնաւորք)
Սուրբ Աստուած – բոլոր տարբերակներով
Զանճառելի Խորհուրդ (Հրց. Վարդավառի «ԱԿ» Դարձուածք)
Հրաշափառ Աստուած