Todesanzeige von Dikranuhi Arman-Sukyasyan

* * *

In Trauer

Die verstorbene Frau Dikranuhi Arman war immer ein treuer Gläubige und loyales Mitglied der Armenisch-Apostolischen Kirchgemeinde.

Obwohl sie in der letzten Zeit eine schwere Pflege durchmachte und Gesundheitsprobleme hatte, verlor sie Ihr tiefer Glaube Gott gegenüber nie.

Bis zu ihrem letzten Atem fehlten die Worte «Park Asdudzo» nie von ihren Lippen.

Die verstorbene Frau Dikranuhi Arman gehörte zu den armenischen, gläubigen Persönlichkeiten, welche Ihre Kinder und Enkelkinder Armenisch grosszog.

Möge der Herr auf seiner, irdischen, ewigen Krone, ihre Seele beiwohnen lassen.

Von ganzem Herzen drücken wir unser Beileid an  Hayganusch Renold-Arman mit Eugénie und Amber-Louise, Yegya und Irene mit Arto, Adrine, Anik sowie Sewan und Anna Renold mit Anoush und Lilith und allen vom Leid getroffenen Verwandten und Bekannten aus.

Gott möge ihre Seele erleuchten.

Der Hayr Shnork Tchekidjian und Yeretzgin Zepür

Der Vorstand der Armenisch-Apostolischen Kirchgemeinde der Deutschschweiz
Surp Sarkis

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

Հանգուցեալ Տիկին Տիգրանուհին միշտ եղաւ հաւատարիմ անդամը Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ:

Հակառակ վերջին ժամանակներու կրած իր ծանր վիրահատութեանց ու առողջական հարցերուն երբեք  չի կորսնցուց իր խորունկ հաւատքը առ Աստուած:

Մինչեւ վերջին շունջը իր շրթունքներէն անպակաս էր «Փառք Աստուծոյ» գոհաբանութիւնը:

Հանգուցեալ Տիկին Տիգրանուհին հանդիսացաւ այն տիպար ու ազգասէր հաւատացեալ հայուհին զոր կրթեց նաեւ իր զաւակներն ու թոռնիկները հայեցի դաստիարակութեամբ:

Տէրը իր երկնային անթառամ պսակին արժանի ընէ հանգուցեալի հոգին:

Այս տխուր կապակցութեամբ խոր ցաւակցութիւն կը յայտնենք հանգուցեալի հարազատներուն:

Աստուած հոգին լուսաւորէ

Հոգեւոր Հովիւ Շնորհք Քահանայ Չէքիճեան եւ Երեցկինը Զեփիւռ

 Ս. Սարգիս Ծխական Խորհուրդ – Ցիւրիխ