Առաջնորդական տեղապահի նշանակում եւ Զատկական պատգամ

VRevGoossan2

Հոգշ. Տ. Գուսան Վրդ. Ալճանեան 
 Զուիցերիոյ Թեմի առաջնորդական տեղապահ նշանակուած

        Ուրախութեամբ կը տեղեկանանք թէ Նորին Սրբութեան Հայրապետական տնօրինութեամբ Հոգշ. Տ. Գուսան Վրդ. Ալճանեան տարւոյս Ապրիլի 1-էն սկսեալ Ժնեւի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ (Լեմանի շրջանի) հոգեւոր հովիւ եւ Զուիցերիոյ Հայոց Թեմի առաջնորդական տեղապահ նշանակուած է:

      Սրտանց կը շնորհաւորենք նորանշանակ Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը ու կը մաղթենք բեղուն գործունէութիւններ ու յարատեւ յաջողութիւններ իր Աստուածահաճոյ առաքելութեան մէջ:

* * *

Archimandrit Goossan Aljanian
zum Locum tenens der Schweizer Diözese ernannt

Gerne informieren wir die armenische Gemeinschaft in der Schweiz, dass Seine Heiligkeit Katholikos Karekin II Goossan Vartabed Aljanian per 1. April zum Priester der Kirche Sourp Hagop (Gemeinde der Lemangegend, Genf) und gleichzeitig zum Locum tenens (Bischofsvikar) der Schweizer Diözese ernannt hat.

Von Herzen gratulieren wir dem neu ernannten Hajr Sourp und wünschen ihm ein erfolgreiches und fruchtbringendes Wirken in seiner gottgefälligen Mission.

arrowcord1

Harutyun Dyarn Apovyan church3Զուիցերիոյ Թեմի Առաջնորդական Տեղապահին 
Զատկական Պատգամը

              Սիրելի հաւատացեալ եւ բարեպաշտ ժողովուրդ,

          Գարնան ծաղկունքի այս գեղեցիկ օրերուն, կրկին անգամ մեր բոլորին սրտերը կը լեցուին մեր Փրկչին Յարութեան լոյսով ու աւետիսովը: «Ինչու մեռելներուն մէջ կը փնտռէք ողջը. հոս չէ’, այլ յարութիւն առաւ»: Ըսաւ հրեշտակը աւետելով մեր Տիրոջ յարութիւնը:

    Մարդը ըլլալով աշխարհի ստեղծագործութեան մէջ ամենէն կատարեալը,սակայն նոյնքան տկար է իր էութեամբ ու պէտք ունի ապրելու Քրիստոսով ու անոր յարութեան խորհուրդով: Որովհետեւ երբ կը նայինք Քրիստոսի յարութեան հաւատքի աչքերով ու կ’ապրեցնենք մեր մէջ իր յարութիւնը, հոգեւոր վերածնունդը կը զարգանայ մեր մէջ: Այս է մեծագոյն առաքելութիւնը Քրիստոնէական Եկեղեցւոյ: Առաջնորդել մարդը հոգեւոր վերածնունդի շնորհիւ Աւետարանի կենսատու պատուիրաններուն:

        Յարութեան խորհուրդով լեցնենք մեր կեանքը, որպէսզի պարտութեան մատնենք մեր էութեան մէջ շարժող ամէն տկարութիւն: Զատիկը կամ մեր Տիրոջ Յարութիւնը ոչ միայն անվախճան յաւիտենականութիւն մը կը բանայ մեր առջեւ այլ նաեւ կը լեցուինք զօրութեամբը Յարութեան,հագնելով նոր նկարագիր: 

      Յարութիւն առնելը Աւետարանի մտածումով, կը նշանակէ ոչ միայն վերակենդանանալ, նորէն շարունակել ընդհատուած կեանք մը այլ վերապրիլ աւելի հզօր ու պայծառ, բարգաւաճ եւ արդիւնալից կեանքով մը:

         Սիրելի Զուիցերահայեր, Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութեան Տօնին առթիւ ձեզ բոլորիդ կը յայտնենք մեր բարի ու սրտազգած շնորհաւորութիւները:

       Թող մեր Տիրոջ Յարութեան շունչը եւ յոյսը դառնայ նոր կեանքի աղբիւր ամէն Քրիստոնեայ հայու համար, ամէն հայ ընտանիքի համար ի Մայր Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի: Նոյնպէս կ’աղօթենք առ Աստուած որ խաղաղ պահէ ու պահպանէ Զուիցերիոյ հասարակապետութիւնը եւ ողջ աշխարհը: Ամէն:

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ՁԵԶ ԵՒ ՄԵԶ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

Գուսան Վրդ. Ալճանեան
Զուիցերիոյ Հայոց Թեմի
Առաջնորդական Տեղապահ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.