Hausweihe / Տնօրհնէք

 

Zweimal im Jahr, zu Weihnachten und an Ostern, werden die Häuser der Gläubigen geweiht. Wir empfehlen allen Gläubigen, von einem Geistlichen die Hausweihe zu verlangen, damit sie seinen Segen empfangen, ihn gleichzeitig kennenlernen und ihm ihre Sorgen und Nöte anvertrauen können.

DnorhnrepDie Hausweihe begann in der apostolischen Ära: Die Aposteln zogen damals von Haus zu Haus, die freudige Nachricht der Geburt Christi anzukündigen. Die Gläubigen gingen dann zueinander auf Besuch, um diese gute Nachricht weiterzugeben. Heute werden die Hausweihen von den Pfarrern durchgeführt.

Während der Hausweihe gibt der Pfarrer seinen Segen über das Haus und dessen Bewohnern, damit diese Schutz unter Gottes Obhut finden.

Termin für eine Hausweihe: Alle Gläubigen, die ihr Haus weihen lassen möchten, können sich bei Pfarrer Shnork Tchekidjian melden. Gerne erteilt er die weihnachtliche Hausweihe ohne Gegenleistung (ausser den Fahrtspesen). Für eine Terminvereinbarung melden Sie sich bitte beim Pfr. Shnork Tchekidjian unter folgenden Telefonnummer  079/704 74 87.

motive fon 2 12321
ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ս. Ծնունդին եւ Ս.Զատկին սովորութիւն է, որ քահանան այցելէ իր ծուխի տուները, աւետելու համար Փրկչի Ծնունդը կամ Յարութիւնը: Այս այցելութիւնը կամ աւելի ճիշտը աւետումը կը կոչուի Տնօրհնէք:

Տնօրհնէքը սկսած է առաքելական շրջանէն: Առաքեալները կը շրջէին տուները, աւետելով Քրիստոսի Ծնունդը կամ Յարութիւնը: Հաւատացեալները եւս փոխադարձ այցելութիւն կու տային իրար, ուրախ լուրը աւետելու համար: Այժմ տնօրհնէքը կը կատարեն  միայն քահանաները, աւուր պատշաճի շարականով եւ աւետարանի ընթերցանութեամբ:

Տնօրհէքի ժամանակ Քրիստոսի Ծնունդն ու Յարութիւնը աւետելով հանդերձ, քահանան կ՝օրհնէ տունը եւ տան բնակիչները, որպէսզի Աստուած հովանի եւ պահապան ըլլայ տան բնակիչներուն:

Տնօրհնէքի ժամադրութեան համար:
Տնօրհնէքի համար նախօրօք ժամադրուելու պարագային, համայնքիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Շնորհք Քհնյ. Չէքիճեան սիրով եւ առանց նիւթական որեւէ ակնկալութեան պիտի այցելէ հաւատացեալներուն տուները :