Քրիստոնէութեան 1700-ին նուիրուած հանդիսութիւններ Զուիցերիոյ Պատէն գիւղաքաղաքին մէջ

Քրիստոնէութեան 1700-ին նուիրուած հանդիսութիւններ
Զուիցերիոյ Պատէն գիւղաքաղաքին մէջ