Seelenmesse von Mardiros Demirciyan 1. Jahrestag

 
 

ՏԱՐԵԼԻՑ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Mardiros Demirciyan pՀանգ. Մարտիրոս ՏԷՄԻՐՃԻԵԱՆ
(Ծն. 01.06.1924 – Մհ. 11.08.2012)

Հոգեհանգստեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Շաբաթ՝ 10 Օգոստոս 2013 ժամը 14.օօ-ին
Շթայն ամ Ռայն-ի գերեզմանատան մէջ:

*

Seelenmesse und Grabweihe
für den ersten Jahrestag des Todes von

Herrn Mardiros DEMIRCIYAN
* 01.06.1924     † 11.08.2012

am Samstag, 10. August 2013 um 14.00 Uhr
im Friedhof in Stein am Rhein.

Das Gedenken an die Gerechten sei.