«Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր» հեղինակ՝ բարեկրօն Գեւորգ Դպիր Կարապետեան