«Նոր Գիրք» Գրատուն

 

Հարգելի ընթերցող,

Հանուն հայ գրքի տարածման Հայաստանի Գրողների Միությունը Նոր Գիրք Գրախանութն է բացել Երեվանում: Միաժամանակ քարոզչական աշխատանք է տանում հայ գիրքը տարածելու հայրենիքում և հայսփյուռքում: Այդ ջանացողությամբ համագործակցությունն է խնդրում հայ մամուլի, հայ ընթերցողի՝ հրատարակելու և տարածելու էլնամակիս կցված գրությունը և գրքերի ցանկը:

«Նոր Գիրք» Գրատուն /  Երեւան

Ermeni, Ermeni Vaftizi, Ermeni Kilisesi, Gnunk, Gununk, Ermeni Gregoryan mezhebi,